X18V Manuals
BATTERY OPERATED 
DRILL SCREWDRIVER
Before you begin reading this information, please unfold the page with the illustrations  
and familiarize yourself with all functions of the tool.
Käännä ennen lukemista kuvasivu esiin ja tutustu kaikkiin laitteen toimintoihin.
Slå upp sidan med illustrationer innan du börjar läsa och bekanta dig sedan med apparatens alla 
funktioner.
Klap siden med billederne ud, før du læser teksten, og lær derefter alle maskinens funktioner at kende.
Fold ut siden med bildene før du begynner å lese, og bli så kjent med alle funksjonene til apparatet.
Ανοίξτε πριν από την ανάγνωση τη σελίδα με τις εικόνες και εν συνεχεία εξοικειωθείτε με όλες τις 
λειτουργίες της συσκευής.
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend 
mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
X18V
BATTerY oPerATeD DrILL 
AkkukÄYTTÖINeN PorAkoNe  
screWDrIVer
JA ruuVINVÄÄNNIN 
Operation and Safety Notes
Käyttö- ja turvaohjeet
GB / IE / CY 
Operating and safety instructions 
Page 
5
Kompernaß GmbH 
Burgstraße 21 
FI 
Käyttö- ja turvaohjeet 
Sivu  15
44867 Bochum (Germany)
sLADDLÖs BorrMAskIN /
Akku-Bore- oG skrueMAskINe 
SE 
Bruks- och säkerhetsanvisningar 
Sidan  25
skruVDrAGAre 
Betjenings- og sikkerhedsvejledning
DK 
Betjenings- og sikkerhedsvejledning 
Side  35
 
Bruks- och säkerhetsanvisningar
NO 
Bruks- og sikkerhetshenvisninger 
Side  45
GR / CY 
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας 
Σελίδα  55
DrILL 
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
Last Information Update · Tiedot julkaistu · Informationen upprättad 
DE / AT 
Bedienungs- und Sicherheitshinweise 
Seite  67
 
Bruks- og sikkerhetshenvisninger
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
Oplysninger pr · Datering av informasjonene gitt her · Κατάσταση 
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
των πληροφοριών · Stand der Informationen:  
Akku-BohrschrAuBer 
03/ 2008 · Ident.-No.: X18V032008-3
Bedienungs- und Sicherheitshinweise


Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

35 35 53 53

Designated trademarks and brands are the property of their respective owners | Disclaimer