400 Manuals


Power Compact 330
Power Compact 400
IMPORTANT INFORMATION
GB
Read before use and retain for future reference
WICHTIGE INFORMATION
D
Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren
INFORMAZIONI  IMPORTANTI
I
Leggere prima dell’uso e conservare per ulteriore consultazione
Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen használatba vett gépekre tudunk.
HU
Kérjük, hogy a gép használatba vétele elött gondosan olvassa el a kezelési
utasításokat.

Gwarancja traci ważność w przypadku używania urządzenia do celów innych
PL
niż wymienione w instrukcji obsługi.  Prosimy o uważne przeczytanie
instrukcji oraz o stosowanie się do zaleceń i wskazówek w niej zawartych 

Záruka se nebude vztahovat na závady způsobené nesprávným používáním,
CZ
nebo jestliže bude výrobek použit pro jiné účely než pro jaké byl vyroben,
nebo také jinak než je uvedeno v návodu k obsluze.  Tento návod si přečtěte,
prosím, velmi pozorně a uchovejte jej pro možné budoucí odkazy

Záruka na tento produkt nebude uznaná v prípade porúch spôsobených
SK
nesprávnou obsluhou alebo používaním výrobku na iný účel alebo iným
spôsobom, ako je uvedené.  Pred začatím práce si prosím dôkladne
prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre prípad potreby uschovajte

Garancija ne velja ob nepravilni uporabi proizvoda in/ali ob uporabi za drugi
SL
namen kot je izdelan.  Prosimo, da pred uporabo, preverite pazljivo navodila
za obratovanje in jih shranite za kasnejšo rabo.Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

40 40 47 47

Designated trademarks and brands are the property of their respective owners | Disclaimer